2021 Thử Thách Top 10 Người Bạn

2021 Thử Thách Top 10 Người Bạn

Bạn chọn cái nào: Bút bi hay bút chì?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn là _______.

Bạn thích hành động nào hơn?

Phong cách ngủ của bạn là gì

Bạn sẽ chọn thứ nào?

Bạn uống gì nhiều nhất?

Bạn thích xem cái nào hơn?

Bạn sẽ uống gì?

Bạn muốn được chào đón như thế nào khi gặp ai đó lần đầu tiên

Bạn thích bấm vào hình ảnh như thế nào

Bạn muốn làm gì khi còn bé

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn thích uống gì hơn?

Điều gì quan trọng với bạn hơn?

Bạn thường viết gì trong những bài viết trên WhatsApp/Facebook

Môn học nào bạn giỏi nhất

Bạn thích ăn vị gì?

Bạn thích trời mưa hay tuyết?

Bạn thích điều gì

Trong những điều dưới đây điều nào mô tả tính cách của bạn đúng nhất

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích xem...

Bạn sẽ chọn gì?

Bạn thích cuộc sống khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay khi đã bước vào giảng đường đại học?

Bạn thích món quà gì trong ngày sinh nhật

Bạn thích ăn rau hay thịt hơn?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn sẽ chọn loại hoa nào?

Bạn thích dùng cái nào hơn: thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn thích cái nào: để râu hay cạo râu?

Bạn thích kiểu đám cưới nào

Ý tưởng của bạn về một buổi tối hoàn hảo là gì?

Nếu bạn có cơ hội cho một chuyến đi phiêu lưu, bạn sẽ thích điều gì hơn

Bạn thích mua sắm trực tuyến hay mua sắm truyền thống?

Bạn giỏi môn nào?