Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả

Kiểm Tra Bạn Thật Hay Bạn Giả


Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn thích sống ở đâu?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích sống như thế nào?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?