7 ความจริงเกี่ยวกับคุณ

ความกล้าสำหรับเพื่อนของคุณ

7 ความจริงเกี่ยวกับคุณ

เพื่อนของคุณจะตอบคำถามต่อไปนี้ในความกล้าของคุณ

1 ชื่อ ชื่ออะไรในโทรศัพท์ของคุณ
2 ชื่อเล่นที่คุณต้องการให้ ชื่อ
3 สถานะแบบไหนที่คุณต้องการกับ ชื่อ
4 สิ่งที่คุณชอบในตัว ชื่อ
5 สิ่งที่คุณไม่ชอบในตัว ชื่อ
6 สีที่เหมาะกับ ชื่อ
7 เพลงที่คุณต้องการมอบให้ ชื่อ