Test Your Bond

Test Your Bond


Film apa sing mbok senengi?

Rasa senenganmu yaiku?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Sing endi restoran senenganmu?

Apa sing mbok wedeni?

Apa panganan senenganmu?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?