אתגר 5 החברים הכי טובים

אתגר 5 החברים הכי טובים


האם אתה יכול לשמור סוד?

איזה תרגילים אתה אוהב?

מה הקינוח האוהב שלך

מה הטעם הגלידה שאתה הכי אוהב?

עם היית זוכה בלוטו ,מה היית קונה?

עם הבית שלך נשרף ,מה הדבר שהיית לוקח איתך?

איך אתה אוהב לנסוע בחיים היום יום שלך?

מה סוג של המשחק אתה אוהב?

איזה מזג אוויר אתה מעדיף?

מה השתייה שאתה הכי אוהב?