Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Ano ang paborito mong pagkain?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Ano ang palagi mong iniinom?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang kinakatakutan mo?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang paborito mong kulay?

Ano ang pipiliin mo?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang iyong pipiliin?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?