2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Meron ka bang Android o iPhone?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?