2021 Friendship Dare


Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Ano ang mas importante para sa'yo?

Ano ang pinakainiinom mo?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Meron ka bang Android o iPhone?

Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?